Bizi Takip Edin

MS Madencilik Tic. Ltd. Şti. Emirler Köyü Yıldızeli / Sivas

info@msmadencilik.com.tr

HAKKIMIZDA

MS Madencilik Tic. Ltd. Şti. Maden Aramaları ve İşletmeciliği ile ilgili olarak faaliyet göstermektedir.2003 yılından beri Türkiye’de vermikulit üreticiliğinin öncüsü olmak için çalışmakta ve 2005 yılında resmi olarak kurulmuştur. Mevcutta Sivas-Yıldızeli, Karakoç Mevkiinde Türkiye’nin ilk vermikulit madenini işletmektedir.

Maden sahamızın 2005 yılında arama ruhsatı alınmıştır.2010 yılında ise işletme ruhsatına geçilmiştir. Vermikulit(karakoç-M.S Madencilik) madeninde,1990’lı yılların başında Maden Teknik Arama (MTA) tarafından tespit edilmiş ve jeolojik etütleri hazırlanmıştır.

Bu cevherleşme palabora (Güney Afrika) yatağı gibi proksiyonel ve amfibol içeriğinin yüksek olduğu ultramafik kütlenin alkali damar kayaçlarıyla kesilmesi sonucu meydana gelmiştir.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan saha gözlemleri ve değerlendirmeler sonucunda genleşme özelliği iyi olan 2.750.000 ton muhtemel rezervli vermikülit ile daha düşük kaliteli 2.475.000 ton muhtemel rezervli vermikülit cevheri olarak 5.225.000 ton vermikulit cevheri belirlenmiştir.

18.000 dönümlük sahamızda 10 ayrı bölgede kaliteli vermikulit cevheri tespit edilmiştir. Tespit edilen noktalarda 130 dönümlük bir alanda detaylı çalışmalar devam etmektedir.

Yapılan teknolojik testlerde genleşme oranının ortam koşullarına göre 13 ile 18 kat arasında, elde edilen malzemenin yığın yoğunluğuna göre endüstrinin kullanımına uygun olduğu ve genleştirmede sıcaklık arttırıldığında Palabora cevherinin aksine genleşme miktarının arttığı, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Dünyada olduğu gibi M.S Madencilik vermikulit üretimi mevcut yataklardan açık ocak işletmeciliği ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca M.S Madencilik Türkiye’de kalite, tenör ve miktar bakımından ekonomik sınırlar içerisinde kalan cevher sahamızdan(karakoç vermikulit) çıkardığımız vermikulit cevherinin zenginleştirilme işlemi M.S Madencilik Tesislerinde yapılmaktadır. Ürünler bölümünde hem cevher halinde üretilen vermikulit ile ilgili detaylara erişim sağlayabilirsiniz hem de bazı alanlarda nihai olarak nitelendirilen Genleşmiş vermikulit ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Şirketimizin mevcut aylık üretim kapasitesi 5.000 ton vermikulittir. Her geçen gün yeni yatırımlar yaparak üretim kalitemizi ve üretim miktarımızı yükseltmekteyiz.

Ürünlerimizin asbest içermediği rutin olarak www.iom-world.org, tarafından test edilmektedir. Asbest olmadığına dair test sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

VİZYONUMUZ

Vermikulit cevherinin dünyada sıklıkla kullanılan alanları ülkemize tanıtmak ve kullanıcıların faydalanmasını sağlamaktır.

Ülkemiz milli sermayesine katkı sağlamak ve ülkemizin daha ileri bir üretim ağına sahip olması için çıkarılan cevher halindeki vermikulitin ülkemiz içerisinde kullanım alanlarına uygun nihai ürünleri üretmek ve tedarik etmektir. Bunu başarmak için Ar-Ge çalışmalarımız devam etmekte ve yeni ürünleri faydalı bulunan alanlarda tüketicilere sunmakta ve tüketici kitlemizi(yarar sağlayıcı) her geçen gün geliştirmekteyiz. Bulunduğumuz coğrafyada GSMH ve İstihdama katkı sağlamaktır.

Tüm hizmetlerde Türkiye’de örnek bir şirket olmaktır.

MİSYONUMUZ

İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz, hizmet sonrası sağladığımız desteğimiz ve yüksek iş ahlakımız ile müşterilerimizin ilk tercihi olmaktır. Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için değer yaratan bir şirket olmak

Yüksek standartlarda ve kaliteli hizmet vererek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Müşterilerimizin zamanına ve haklarına saygı duyarak insanlığa, çevreye, evrensel değerlere olan sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Bilgi çağının getirdiği yeni ve kaçınılmaz gerçekler doğrultusunda, çözüm ortağı kimliği ile işletmelerin ihtiyaçlarını yönlendirici ve yönetici çalışmaları danışmanlık esasları ışığında yerine getirmektir.

BÜLTEN

Yaygın inancın tersine, Lorem Ipsum rastgele sözcüklerden oluşmaz.